Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn

Infosider

2. Husordensregler

Husordensregler

Publisert 17-11-2015

Målet med husordensreglene, er at alle skal kunne bo og leve på sin egen måte i borettslaget, men samtidig at alle viser respekt for andre beboere og lagets felles eiendom og verdier.

Utleie
Dersom andelseier ønsker å leie ut leiligheten sin (”bruksoverlating”), må dette søkes om og godkjennes av styret. Se: www.usbl.no.

Støy
Det skal som utgangspunkt ikke drives med støyende virksomhet etter kl. 22.00 på hverdager og etter kl. 24.00 på lørdag. På hverdager skal det være ro før kl. 07.00 om morgenen, på søndager og andre helligdager er det ikke tillatt med støyende virksomhet.

Det er ikke tillatt å spille høy musikk eller å avholde selskapeligheter på en slik måte at naboer sjeneres. Ved spesielle anledninger bør naboer informeres på forhånd, men man må likevel akseptere å dempe seg dersom naboene ber om det.

Avfall
Alle beboere plikter å følge pålegg gitt av borettslag, kommune eller renovatør i forbindelse med kildesortering. Alt husholdningsavfall legges i ulike enheter for kildesortering, hver merket med hvilket avfall som skal hvor.

Hvitevarer, møbler, radio / tv og lignende, samt avfall etter renovering og ombygging, må leveres til gjenvinningstasjon.

Det vil, etter avtale, være mulig å kaste større gjenstander i container som bestilles når borettslaget arrangerer dugnad.

Se også: www.rfd.no

Lagring
Det er ikke tillatt å lagre personlig utstyr i ganger, utenfor boder, rundt terrasseområdet den enkelte disponerer, eller andre steder som er felles område.

Unntaket er under trappene, der sportsutstyr, sykler og barnevogner kan oppbevares.

Ganger og trapper er definert som rømningsveier, og alle plikter å holde disse fri for løse gjenstander.

Parkering
Sykler, motorsykler og biler, parkeres på anvist sted. Hver leilighet disponerer kun én parkeringsplass for bil. Fast oppstilling av kjøretøy, tilhengere eller annet som ikke er registrert eller ikke kan kjøre for egen maskin er ikke tillatt.

Gjesteparkeringene er forbeholdt gjester til borettslaget. Det skilles mellom korttidsplasser (inntil 5 timer), og plasser der man kan stå inntil to døgn av gangen. Det er i tillegg mulig å parkere ved veien.

Det er ikke tillatt å parkere utenfor oppmerkede plasser.

Ved inngangspartiene er det kun tillatt med varetransport og av- og pålessing. På alle tidspunkt skal dette området uansett være tilgjengelig for utrykningskjøretøyer.

Dyrehold
Dyrehold er tillatt under forutsetning av at dette ikke er til ulempe for andre beboere.

Vedtatt på styremøte 18. april 2017

Husordensregler

Publisert 17-11-2015

Målet med husordensreglene, er at alle skal kunne bo og leve på sin egen måte i borettslaget, men samtidig at alle viser respekt for andre beboere og lagets felles eiendom og verdier.

Utleie
Dersom andelseier ønsker å leie ut leiligheten sin (”bruksoverlating”), må dette søkes om og godkjennes av styret. Se: www.usbl.no.

Støy
Det skal som utgangspunkt ikke drives med støyende virksomhet etter kl. 22.00 på hverdager og etter kl. 24.00 på lørdag. På hverdager skal det være ro før kl. 07.00 om morgenen, på søndager og andre helligdager er det ikke tillatt med støyende virksomhet.

Det er ikke tillatt å spille høy musikk eller å avholde selskapeligheter på en slik måte at naboer sjeneres. Ved spesielle anledninger bør naboer informeres på forhånd, men man må likevel akseptere å dempe seg dersom naboene ber om det.

Avfall
Alle beboere plikter å følge pålegg gitt av borettslag, kommune eller renovatør i forbindelse med kildesortering. Alt husholdningsavfall legges i ulike enheter for kildesortering, hver merket med hvilket avfall som skal hvor.

Hvitevarer, møbler, radio / tv og lignende, samt avfall etter renovering og ombygging, må leveres til gjenvinningstasjon.

Det vil, etter avtale, være mulig å kaste større gjenstander i container som bestilles når borettslaget arrangerer dugnad.

Se også: www.rfd.no

Lagring
Det er ikke tillatt å lagre personlig utstyr i ganger, utenfor boder, rundt terrasseområdet den enkelte disponerer, eller andre steder som er felles område.

Unntaket er under trappene, der sportsutstyr, sykler og barnevogner kan oppbevares.

Ganger og trapper er definert som rømningsveier, og alle plikter å holde disse fri for løse gjenstander.

Parkering
Sykler, motorsykler og biler, parkeres på anvist sted. Hver leilighet disponerer kun én parkeringsplass for bil. Fast oppstilling av kjøretøy, tilhengere eller annet som ikke er registrert eller ikke kan kjøre for egen maskin er ikke tillatt.

Gjesteparkeringene er forbeholdt gjester til borettslaget. Det skilles mellom korttidsplasser (inntil 5 timer), og plasser der man kan stå inntil to døgn av gangen. Det er i tillegg mulig å parkere ved veien.

Det er ikke tillatt å parkere utenfor oppmerkede plasser.

Ved inngangspartiene er det kun tillatt med varetransport og av- og pålessing. På alle tidspunkt skal dette området uansett være tilgjengelig for utrykningskjøretøyer.

Dyrehold
Dyrehold er tillatt under forutsetning av at dette ikke er til ulempe for andre beboere.

Vedtatt på styremøte 18. april 2017

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi