Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn
Viktig informasjon om oppmerking parkeringsplasser, nye husordensregler og annen praktisk informasjon fra styret
Publisert 20.04.2017
Legg spesielt merke til dato for oppmerking av parkeringsplasser, endring av parkeringsbestemmelser i husordensreglene og eiendeler lagret i fellesareal.

Oppmerking parkeringsplasser

Parkeringsplassene blir merket opp med termoplast fredag 28. april. Samtlige biler må være fjernet fra og med kl. 08.00 denne morgenen og i perioden frem til arbeidet er ferdigstilt på hvert enkelt felt.

Gjelder alle beboer-, gjeste- og handicapplasser.

Nye husordensregler
I henhold til enstemmig vedtak fra generalforsamling har styret på styremøte 18. april endret kapittelet om parkering i boligselskapets husordensregler. Følgende tekst er tilføyd: Fast oppstilling av kjøretøy, tilhengere eller annet som ikke er registrert eller ikke kan kjøre for egen maskin er ikke tillatt.

Nye husordensregler, vedlagt og tilgjengelig under Infosider på borettslagets hjemmesider, gjelder fra og med 20. april. Parkeringsselskapet vil praktisere den nye bestemmelsen fra og med mandag 8. mai. Mislighold vil medføre kontrollavgift og i ytterste konsekvens borttauing.
 
Praktisk i forbindelse med dugnad 7. og 8. mai
Vi får som vanlig tilkjørt container fredag 5. mai. Beboere er velkommen til å benytte denne til eget avfall, sett dere på forhånd inn i oppslag (kommer) over hva som er tillatt å kaste.

Spesialavfall som ikke går i container blir kjørt i tilhenger på Lyngås mandag 8. mai. I den forbindelse ønsker vi å komme i kontakt med beboere som disponerer egen tilhenger og har anledning til å bidra.

Styret jobber med arbeidsliste, innspill til oppgaver som bør utføres kan sendes på e-post post@fossbakkane.no eller legges i styrets postkasse i inngangspartiet.

Håper så mange som mulig har lyst og anledning til å bidra til et bedre bomiljø!
 
Eiendeler lagret i fellesareal
I henhold til husordensreglene er det ikke tillatt å lagre personlig utstyr i ganger, utenfor boder, rundt terrasseområdet den enkelte disponerer, eller andre steder som er felles område. Unntaket er under trappene der sportsutstyr, sykler og barnevogner kan oppbevares.

Alle andre eiendeler lagret i fellesareal må fjernes før dugnad, eller risikere at det blir kastet eller gitt bort.

Midtsommerfest 24. juni
Styret inviterer store og små beboere til midtsommerfest lørdag 24. juni. Program kommer senere. Vi håper så mange som mulig har lyst og anledning til å feire dagen sammen med gode naboer.
 
Bruk parkeringskortet!
Parkeringsselskapet kommer til å bli strengere på bruk av parkeringskort også på beboerplasser. Ved tapt kort må styret varsles skriftlig umiddelbart. Gebyret for nytt kort er redusert til kr 300,- (fra tidligere kr 500,-), du får låne et midlertid kort av styret frem til nytt kort ankommer.
 
Gartner
Styret er glade for å kunne annonsere at Vibeke Sæterdalen er engasjert som gartner. Gartner forholder seg til, og står kun ansvarlig overfor, styret. Beboere har ikke under noen omstendighet anledning til å pålegge gartner arbeidsoppgaver eller forlange avrapportering.

Byggestart verandaprosjekt
Det blir ikke byggestart nye verandaer før etter fellesferien. Styret håper å ha klar en prosjektplan innen utgangen av mai.  

Ventilasjon kjellerleiligheter
Styret har hyret inn eksternt selskap for å vurdere og dokumentere ventilasjonsanlegget i kjellerleilighetene. Tiltak iverksettes så snart rapport foreligger.

Tiltakene vil omfatte både løsning og drivverk.

Åpent styrerom
Styrerommet er åpent for beboere tirsdag 2. mai og tirsdag 6. juni kl. 18.30-19.00. Styrerommet ligger i kjelleren i nummer 7, inn korridoren på venstre hånd. Døren er merket og vil stå åpen.

På åpent styrerom kan du komme innom for å ta opp problemstillinger, komme med forslag, bestille nye nøkler eller bare slå av en prat.

Kontaktinformasjon
Husk at styret er til for deg. Benytt vårt telefonnummer 32 17 85 90 i telefontid mandag til torsdag kl. 18.00 til 20.00, epost post@fossbakkane.no eller en av styrepostkassene som er plassert ut både i nummer 5 og nummer 7.

På vår hjemmeside www.fossbakkane.no finner du informasjon om borettslaget, vedtekter og husordensregler, nyheter og du kan også redigere informasjon om din egen husstand. Gi oss en melding dersom du ikke har brukernavn og passord for å logge inn på dine personlige sider.


Styret
Filer:

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi