Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn
Dette bør du vite om de nye strømmålerne
Publisert 19.10.2017
Innen 1. januar 2019 skal alle nordmenn ha en ny, digital strømmåler i sikringssskapet sitt.

Ifølge Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) har så langt 31 prosent av oss fått det. Til sammen 875.000 var i juni år, rundt 700.000 av dem i private hjem.

Nettselskapene venter at 57 prosent vil fått ha nye strømmålere i løpet av året, og 42 prosent antas å ha fått det når ny statistikk kommer i løpet av oktober.

Spørsmålene er mange blant de som har fått installert målerne, eller har fått beskjed om at de får målere i nær framtid.

Noen har rapportert at de har fått høyere strømregninger. Andre frykter overvåking. Noen har bedt seg fritatt fordi de føler seg syke av påstått stråling.

Brannvesenet frykter at det skal bli billigere å vaske om natta, slik at folk ligger og sover når tørketrommelen tar fyr.

Smarthus-nerdene ønsker seg utstrakt styring av husets strømforbruk, men blir det virkelig slik?

Slik virker den
Den digitale AMS (Avanserte Måle- og Styringssystemer)-måleren fungerer akkurat slik som den gamle, med ett unntak: Du trenger ikke lenger å lese av og rapportere inn forbruket selv.

Dette skjer nå automatisk via trådløst nett eller kabel.

Strømforbruket ditt blir registrert hver time og sendt videre til strømbransjens Elhub-sentral. Deretter sendes data videre til din lokale strøm- og nettleverandør. Via en app eller nettside kan du se hvor mye strøm du har brukt.

Strømforbruket vises også på en skjerm på selve måleren. Ved hjelp av en knapp kan du veksle mellom ulike målinger, for eksempel fra midnatt og fram til nå, siste uke eller en bestemt tidsperiode.

Like under skjermen sitter det et lite øye som blinker. Om øyet blinker raskt, betyr det at du bruker mye strøm akkurat nå. Blinker det saktere, er strømforbruket mer beskjedent. Du kan få kjøpt målere som bruker lysglimtene til å måle strømforbruket ditt, men dette er jo strengt tatt unødvendig med de nye målerne.

Men ingenting av dette trenger du å forholde deg til. Du kan glemme hele måleren - den gjør jobben sin i sikringsboksen uten din hjelp.

Får jeg høyere strømregning?
De nye strømmålerne er i utgangspunktet kontrollert av Justervesenet. Uavhengige fagfolk har også foretatt egne målinger som viser at de nye målerne viser riktig innenfor 1 prosents margin.

Og ifølge NVE har det ikke kommet inn mange meldinger fra folk som mener målerne viser feil.

Dermed er det nok de gamle gamle målerne som er synderne. Kraftkonsernet Hafslund oppgir at de gamle strømmålerne deres har en feilmargin på mellom 1 og 3,5 prosent.

Dette går begge veier. Et flertall av de leserne som har henvendt seg til oss, har opplevd å måtte betale mer med ny måler. Men både vi selv og folk vi har snakket med har opplevd å få hyggeligere strømregning etter utskiftingen.

Nettselskapenes kan imidlertid ikke sette nettleien så høyt de vil. Skulle de begynne å tjene mer enn inntjeningstaket som er satt, vil prisene bli justert ned på sikt.

Avgifter som blir bestemt av politikerne kommer i tillegg. Det samme gjør selve strømforbruket, der det frie markedet rår.

Koster den noe?
Hvor mye strømmåleren koster, har vi ikke greid å få et klart svar på.

Men kilder vi har snakket med i bransjen antyder et sted mellom 2.500 og 3.000 kroner, inkludert kjøring og montering.

Dette er det du som må betale med en ekstra avgift på 400 kroner i året som fordeles på alle årets måneder via nettleien.

Det er også verd å merke seg at du kan tjene penger på måleren.

De som har installert solenergi, vindkraft eller andre nullhus/passivhus-løsninger kan selge overskuddstrømmen sin.

Er den helsefarlig?
Statens stråleverns svar er kort og godt nei. Sammenlignet med en mobiltelefon er sendeeffekten fra en automatisk strømmåler én meter fra måleren bare en titusendel i forhold til en mobiltelefon holdt opp mot øret.

Målinger gjort av Post- og teletilsynet og Statens strålevern viser at du får 0,2 promille av høyeste tillatte stråleverdi når du står to meter fra en trådløs ruter, som sender med omtrent samme effekt som de målerne som bruker trådløs teknologi.

På én meters avstand er effekten av Aidon-måleren ifølge Hafslund under én prosent av grenseverdien.

Likevel er det noen som ikke stoler på myndighetenes målinger, og som mener at strømmålerne gir dem helseplager.

Disse kan få dispensasjon dersom de har erklæring fra lege eller psykolog som viser at de føler ubehag ved å ha måleren i huset.

Overvåker den meg?
I boksen sitter det en såkalt HAN (Home Area Network)-port. Denne er i utgangspunktet stengt, og kan bare åpnes dersom du ber nettselskapet gjøre det.

Dette vil det først bli anledning til å gjøre fra nyttår.

Gjennom HAN-porten kan du koble til smarthjemsutstyr som overvåkingskameraer, termostater og dørlåser.

Strømmåleren kan ikke styre andre ting i huset direkte. Den kan bare levere data som eventuelt kan brukes som grunnlag for styring av strømforbruket ditt.

Strømselskapet kan via en bryter i måleren skru av strømmen dersom du ikke betaler. Ut over dette kan de ikke styre eller overvåke noe i huset ditt.

Kan den gi meg bedre råd?
Både termostater, panelovner og varmepumper kommer i dag med smartfunksjoner som gjør at du kan styre dem slik at strømforbruket blir mindre. Det samme ser vi også med lyspærer og elbilladere.

Samtidig vil det snart være slutt på at du betaler samme pris for strømmen til alle døgnets tider.

Nettelskapene legger opp til det de kaller effektstyring. Dette gjøres først og fremst for å gi nettselskapene et enklere liv, siden de slipper å bygge ut unødvendig for å møte økende etterspørsel.

Er den brannfarlig?
Gjennom strømmåleren skal du på sikt kunne skreddersy strømforbruket ditt til prisskalaen, slik at du bruker mest når strømmen er billigst og minst når den er dyrest.

Både forsikringsbransje og brannvesen har tidligere advart mot slik strømstyring, fordi de mener det kan få folk til å starte strømkrevende maskiner som vaskemaskiner og tørketromler før de sovner eller forlater huset.

Å vaske klær om natta er ingen god idé. Men å gradere temperaturen på for eksempel varmekabler og varmtvannsberedere gjennom smart-termostater som kobles til måleren kan likevel spare deg for penger i løpet av et år, uten at det medfører brannfare.

Kilde: https://www.dagbladet.no/tema/alle-skal-ha-disse-malerne-innen-2019---dette-vil-du-vite/68800044

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi