Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn
Generalforsamling 9. april kl. 19:30
Publisert 09.01.2018
Årets generalforsamling avholdes i UBSLs lokaler i Lierbyen mandag 9. april kl. 19:30. Det er i utgangspunktet satt av én time.

Frist for innmelding av saker er 26. februar.

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på borettslagets generalforsamling. 

For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende:
 
  • Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen.
  • Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen med å behandle og ta stilling til saken.
  • Hvis en sak anses lite egnet for generalforsamlingsbehandling, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøte eller beboermøte etter generalforsamlingen.


Alle innmeldte saker må leveres skriftlig og signert til styret innen fristen. Benytt e-post post@fossbakkane.no eller styrets postkasse i inngangspartiet.

Egen innkalling til generalforsamling med vedlegg vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før ordinær generalforsamling.


Styret

Filer:

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi